ENCS

Jsme kreativní a zkušený tým.
Pomůžeme vašemu byznysu.
We are an inventive and adept team.
Uplifting your business is our goal.

Pracujeme virtuálně.We work virtually.

Přerůstá vám
práce přes hlavu?
Are you
overwhelmed?

Delegujte ji na náš tým!
A věnujte čas a energii činnostem, u kterých vás nikdo nezastoupí.
O zbytek se postaráme my.
Delegate your work to our team!
Spend your time and energy on activities that no one else can cover for you.
We’ll take care of the rest.

Delegujte ji na náš tým!
A věnujte čas a energii činnostem,
u kterých vás nikdo nezastoupí.
O zbytek se postaráme my.
Delegate your work to our team!
Spend your time and energy on activities that no one else can cover for you.
We’ll take care of the rest.

Co
umíme?
What
can we do?

Kreativní asistentkaCreative Assistant

Nestíháte reagovat na emaily či obstarat úřady?Can’t keep up responding to emails or running errands?

Nechejte to na naší kreativní asistentce. Zvládne za vás:Leave it to our creative assistant who can handle it for you:

 • administrativuadministration
 • emailingemailing
 • sjednávání schůzekarranging appointments
 • přípravu prezentacípreparing presentations
 • komunikace s úřady a pojišťovnamicommunication with authorities and insurance companies
 • rešeršeresearch
 • reportyreports
 • stylistické, dekorační, designové a architektonické konzultacestylistic, decorative, design and architectural consultations

Travel manažerkaTravel manager

Máte před sebou pracovní cestu do zahraničí? Nebo nestíháte vybrat zajímavou dovolenou?Do you have a business trip abroad coming up? Or you have no time to spend on researching an interesting holiday?

Naše travel manažerka se o to postará. Zvládne za vás:Our travel manager will take care of it. She handles:

 • organizaci pracovních cestorganizing business trips
 • výběr tipů na soukromé dovolenéselecting tips for private holidays
 • zajištění letenek, hotelů, víz i transferůarranging flights, hotels, visas and transfers
 • tipy na výlety, akce či restauracetips for trips, events or restaurants

Event manažerkaEvent Manager

Je na čase profesionalizovat vaši kreativní činnost?Do you want to professionalize your creative work?

Event manažerka vám pomůže:A creative assistant can help you:

 • zorganizovat workshop, konferenci či festivalorganize a workshop, conference or festival
 • zajistit instalaci a organizaci pop-up shopuarrange the installation and organization of a pop-up shop
 • zprostředkovat kompletní tvorbu AV řešenífacilitate the complete creation of AV solutions
 • zvolit technologie pro indoor a outdoorchoose technologies for indoor and outdoor
 • vybrat pohoštění a mobiliářeselect hospitality and furnishings
 • realizovat kompletní vizuální propagaciimplement complete visual promotion
 • vytipovat moderátoryselect presenters

ProdukčníProduction

Chcete vytvořit propagační materiály nebo naplnit váš e-shop novým obsahem?Do you want to create promotional materials or fill your e-shop with new content?

Delegujte zadání na produkční. Zvládne a zajistí:Delegate the task to a production. She will handle and provide:

 • video a foto produkciphoto and video production
 • tvorbu firemní identitybrand/corporate identity creation
 • tvorbu webuweb production
 • správu obsahu a SEOcontent management and SEO
 • copywritingcopywriting
 • přípravu eventue-shop administration
 • správu e-shopuevent preparation
 • vyřešit projekty v ČR i zahraničísolve projects in the Czech Republic and abroad

Co
ušetříte?
What
do you save?

ČasTime
PenízeMoney
StarostiSanity
ENCS

Jak to
funguje?
How
does it work?

KontaktContact

Napište nám. Ozveme se ideálně hned!Let us know what you need help with. We’ll be in touch shortly.

ZadáníAssignment

Na společné osobní či on-line schůzce si odsouhlasíme způsob a rozsah práce.At a joint in person or virtual meeting, we will agree on the method and scope of work.

SpolupráceCooperation

Vše plníme dle dohody. Včas. Proaktivně. Profesionálně.

Kombinujeme zkušenost a inovaci. Zakládáme si na individuálním přístupu a trpělivosti.
We fulfill everything as agreed beforehand: On time. Proactively. Professionally.

Mixing experience and innovation, we pride in an individual approach and patience.

Proč
s námi?
Why
us?

Děláme to jinak. ✌️We do things differently. ✌️
Stavíme na svých dlouholetých zkušenostech z oboru. Vaše potřeby = 🚪, naše znalosti = 🗝Building on our years long experience: Your needs = 🚪, our expertise = 🗝
Baví nás vymýšlet nové kreativní cesty, jak vám uvolnit ruce a podpořit váš byznys. 📈We love coming up with new and creative ways to free your hands and support your business. 📈
Naše motto: “Never stop learning because life never stops teaching.”Our motto: “Never stop learning because life never stops teaching.”
ENCS

Vyplatíme
se vám?
Do we
pay off?

Vyplatíme
se vám!
We sure
do!

Spočítejte si toDo the math

1 hodina asistentky denně = 20 hodin měsíčně navíc, které můžete věnovat důležitějším činnostem. Její hodinová sazba je rozhodně nižší než vaše.1 hour of assistant time per day = 20 extra hours per month to spend on more important activities. Her hourly rate is definitely lower than yours.

Náklady na měsíc jsou 9000 Kč a vy budete mít pro sebe navíc téměř 3 celé pracovní dny. Navíc asistentku platíte flexibilně pouze za provedenou práci.The cost per month is 9000 CZK and you will get almost 3 full working days extra for yourself. Plus, you pay the assistant flexibly only for the work done.

Externí asistentka není zbytečný luxus.An external assistant is not an unnecessary luxury.

1 hodina – 470 Kč1 hour – 470 CZK

8 hodin – 3 600 Kč8 hours – 3 600 CZK

40 hodin – 17 000 Kč40 hours – 17 000 CZK

ENCS

KontaktContact

Nejlepší způsob, jak vyřešit co nejrychleji Vaši situaci*, je odeslat požadavek. Nejpozději během následujcího dne se ozveme.The best way to solve your situation* as quickly as possible is to submit a request. We will get back to you within the next day at the latest.

*Nebojte se nám napsat. Vezmeme váš projekt, i když jste v průšvihu.*Don’t be afraid to write to us. We’ll take your project, even if you’re in trouble.

Nemáte rádi formuláře? Použijte e-mail.You don’t love the forms? Use email instead.info@elastig.team
silvie@elastig.team
marketa@elastig.team

Pokud jsme se Vám do 24 hodin neozvali, znamená to, že se k nám Váš dotaz nedostal. Prosíme, zkuste zavolat.If you haven’t heard from us within 24 hours, it means your enquiry hasn’t reached us. Please try calling.

603 195 017
606 601 328